اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
22 Gorgan Golestan Province IR
0933572863009335728630

دارای مدرک فنی/سن 28 سال/سابقه 10 سال/هزینه اجرای کار توافقی