اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911973506909119735069

دارای مدرک فنی و حرفه ای/سن 40 سال/20 سال سابقه/هزینه متری 10ت