گرگان، استان گلستان، ایران
0911377045409113770454

دارای مدرک فنی و حرفه ای/سن 35 سال/15 سال سابقه/هزینه توافقی