اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
مطهری جنوبی گرگان استان گلستان IR
0937457006509374570065

سن 32 سال/10 سال سابقه/شاگرد جوشکار/هزینه روز مزد 50ت