گرگان، استان گلستان، ایران
0911973454109119734541

دارای جواز کسب /سن 35 سال/10 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی