ا
گرگان، استان گلستان، ایران
بلوار کاشانی‬‎ گرگان استان گلستان IR
0939916585509399165855

سن 40 سال/19 سال سابقه/تعمیر و شارژ و جابه جایی/یخچال و کولر و بخاری و…