9d5a1de0e786f0bfb9b6a9e3677fd5aa.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
بهارستان سوم گرگان استان گلستان IR
0938022530909380225309

دارای مدرک فنی حرفه ای و همچنین سابقه 7 ساله در انواع جوشکاری از قبیل نما , سقف کاذب , درب و پنجره و ورق