اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
‫قدس ۵ گرگان استان گلستان IR
0991007104409910071044

سن 33 سال/سابقه 9 سال/هزینه توافقی