اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
Shahid Rajaei Street Gorgan Golestan Province IR
0911371082209113710822

دارای جواز کسب/سن 45 سال/سابقه کار 20/هزینه اجرا طبق اتحادیه/لوازم کار و نیرو کامل/اجرای کلیه لوله کشی های گاز و تفکیک کنترل و تغییر سیستم و…