اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
Dey Street Gorgan Golestan Province IR
0911750703509117507035

سن 30 ساله/سابقه 10 سال/دارای تجربه بالا/هزینه نما رومی از 35,نما ساده از 25 هزار تومان