اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
خرداد مرکزی گرگان استان گلستان IR
0911516411609115164116

دارای بیمه نامه/سن 30 سال/ تجربه بالا/هزینه کار توافقی