اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
شهروند گرگان استان گلستان IR
0911869566109118695661

دارای مدرک/سن 35 سال/10سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از10 و بدنه 12 هزار تومان