اسا اندیش
مرزنکلاته,گرگان
بجنورد - گرگان استان گلستان IR
0911417695709114176957

دارای مدرک فنی/سن 37 سال/16 سال سابقه/هزینه بدنه 12,کف 10