9d5a1de0e786f0bfb9b6a9e3677fd5aa.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
بهارستان سوم گرگان استان گلستان IR
0911875352509118753525

دارای مدرک فنی حرفه ای و سابقه 13 ساله در زمینه های انواع جوشکاری و آرماتور بندی در استان گلستان