اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
بلوار صیاد شیرازی گرگان استان گلستان IR
0911966316309119663163

مدرک کارشناسی معماری/سن 30 سال/12 سال سابقه کاری/اجرای تمامی کار های طراحی در هر زمینه ای