اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
سی متری رسالت Gorgan Golestan Province IR
0911270819809112708198

دارای مدرک فنی و حرفه ای/سن 37 ساله/سابقه 15 سال/هزینه توافقی