بارگیری.jpg
گرگان، استان گلستان، ایران
0911370796109113707961
فروش و شارژ کپسول های اتش نشانی/تماس گرفته شود/15 سال سابقه
JushKari_2.jpg
آق قلا، استان گلستان، ایران
0903074423009030744230
سن 35 سال/15 سال سابقه/هزینه توافقی
images (2).jpg
گرگان، استان گلستان، ایران
0935392789009353927890
سن 30سال/سابقه کار 11/هزینه اجرا طبق اتحادیه/لوازم کار و نیرو کامل و به روز/بخاری و شومینه و…
22004_1511868865.jpg
گرگان، استان گلستان، ایران
0911514155809115141558
سن 50 سال/سابقه کار 31/هزینه اجرا طبق اتحادیه/لوازم کار و نیرو کامل و به روز
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911752940409117529404
دارای جواز کسب/سن 40 سال/سابقه کار 18/هزینه اجرا طبق اتحادیه/لوازم کار و نیرو کامل و به روز
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0930002399909300023999
سن 35 سال/سابقه 15 سال/هزینه توافقی/تعمیر و سرویس و شار و…
images.jpg
گرگان، استان گلستان، ایران
0935451617509354516175
دارای نیروی کار کافی/لوازم کامل/سن 45سال/سابقه کاری 22سال/هزینه توافقی
372.jpg
گرگان، استان گلستان، ایران
0911900963609119009636
دارای نیروی کار کافی/لوازم کامل/سن 38 سال/سابقه کاری 19 سال/هزینه توافقی
P310X207_823716636543.jpg
گرگان، استان گلستان، ایران
0935892723109358927231
دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 30 سال/سابقه کاری 10 سال/هزینه اجرای کار توافقی
بارگیری.jpg
گرگان، استان گلستان، ایران
0911405932609114059326
دارای مدرک فنی و حرفه ای/سن 37 ساله/سابقه 15 سال/هزینه توافقی
20141216_090519_resize_0.jpg
گرگان، استان گلستان، ایران
0911375964409113759644
/لوازم کار کامل/سن 35 سال/سابقه کاری 15 سال/هزینه اجرای