« آکوستیک » در دنیای معماری در معنای ارتقاء کیفیت صدا در محیط‌ها به کار می‌رود.اگرچه علم آکوستیک پیچیده است، دانستن اصول پایه آن –و متعاقبا اتخاذ تصمیم‌های پربازده و موثر- آسان‌تر از چیزی است که ممکن است به آن فکر کرده‌باشید. اولین قدم این است که بدانیم دو دسته‌بندی فنی در علم آکوستیک وجود دارد: عایق‌بندی در برابر صدا و کیفیت‌بخشی. عایق‌بندی به معنای «صدای مزاحم کمتر» و کیفیت‌بخشی به معنای «صدای ب...